Ongediertebestrijder nodig? Klik hier! Direct contact?
Bel +31(0)88-22 121 22

Monumenten

Monumentale gebouwen
Monumenten zijn oude gebouwen uit het verleden met een verhaal. Denk hierbij aan molens, kerken, kathedralen en kastelen, maar ook veel woningen en herenhuizen vallen onder monumenten.

Hout
Vroeger werd bij de bouw van gebouwen, veel hout gebruikt als hoofdmateriaal. Vloeren, de constructie en het dakbeschot, alles was van hout. In molens is alles (op de molenstenen na) van hout. Dit is een zeer mooi materiaal, maar ook een zeer kwetsbaar.

Aantastingen
In veel gevallen zijn er in het hout houtaantasters aanwezig, die het hout constructief kunnen verzwakken. Deze aantasting is tijdens een inspectie vaak wel op te merken, waarna er een bestrijdingsplan opgesteld kan worden om de aantasters te bestrijden.

Er komt ook regelmatig zwamaantasting voor in monumentale panden. De oorzaak is vaak een te hoog vochtpercentage in het hout. Dit kan komen door ventilatie problemen, optrekkend of doorslaand vocht. Als het vermoeden bestaat dat er zwam aanwezig is, moet er één ding gebeuren en dat is ACTIE ondernemen.

Ook het houtrot in de balkkoppen, kan een risico vormen van de sterkte van de constructie. Doordat de balkkoppen in de muur liggen, kan het zijn dat doorslaand vocht door de gevel in het hout komt, waarna het rotting proces op gang komt. In een ver gevorderd stadium van de rotting kan het zijn dat de balk bijna geen ligging meer in de muur heeft, waardoor de kans op inzakking of verzakking van de constructie reëel is.

Oplossing
Omdat het hier over monumenten gaat is het vernieuwen vaak geen optie, dit omdat de oude delen van de gebouwen bewaart dienen te worden. Traas Building Care is bekend met monumenten en heeft diverse oplossingen ter voorkoming of reparatie.

Balkkoprestauratie d.m.v. Epoxy techniek
Constructief houtherstel

Kozijn reparatie d.m.v. Repair Care

Tegengaan van optrekkend vocht door een sperlaag aan te brengen
Optrekkend vocht

Houtconservering tegen houtaantasters
C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLMDA7B.tmp\243343e2f75e2447d00902fc76724c5c.jpg

Gevelimpregnatie tegen doorslaand vocht
Impregneren

Evi van der Graaf

Social Media

Deel deze pagina op Social Media: