Ongediertebestrijder nodig? Klik hier! Direct contact?
Bel +31(0)88-22 121 22

Faunabeheer

Schade of overlast door wilde dieren

Soms kunnen ook dieren die normaal gesproken niet tot de plaagdieren gerekend worden, onaanvaardbare schade of overlast veroorzaken.
Denk hierbij aan: konijnen, mollen, vleermuizen en steenmarters, maar ook dieren als verwilderde katten, vossen, nertsen, knaagdieren en verschillende vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld zwanen en/of ganzen.
Het oplossen van dit soort problemen is zeer gespecialiseerd werk. Dit omdat de meeste wilde dieren wettelijk beschermd zijn en/of het verstoren van verboden is.

Mollen en konijnen

Deze dieren zijn weliswaar niet schadelijk voor de volksgezondheid, maar ze kunnen wel degelijk veel schade aanrichten! Het is hartverscheurend als de met veel geld en liefde aangelegde tuin en het gazon er uitzien alsof er een bulldozer aan het werk is geweest. Terrassen en tegelpaden verzakken en bloemperkjes worden kaalgevreten. Eén mol kan per dag een gang van zo’n dertig meter graven! Ook op golfbanen, campings, bedrijventerreinen en in parken kunnen deze dieren een ware ravage aanrichten.

Knaagdieren

Bruine ratten, woelratten en andere knaagdieren kunnen, zowel in tuinen en parken als in het openbaar groen, met hun graverij en geknaag veel schade veroorzaken. Slootkanten kunnen verzakken en planten sterven af. Naast deze schade vormen een aantal soorten, als dragers van ziektekiemen, een reëel gevaar voor de volksgezondheid.

Vogels

De meest bekende voorbeelden van vogels die schade of overlast veroorzaken, zijn waarschijnlijk de verwilderde huisduif en de spreeuw. We kennen allemaal het beeld van met uitwerpselen besmeurde auto’s, gebouwen en trottoirs. Veel minder bekend is de schade aan gebouwen en de risico’s voor de volksgezondheid die deze vervuiling met zich meebrengt. Naast duiven en spreeuwen kunnen o.a. ook meeuwen, kauwtjes en roeken veel problemen veroorzaken.

Overige

Een steenmarter op zolder waardoor het in huis ruikt als in de roofdierengalerij van een dierentuin. Een vos die de vuilnisbakken overhoop haalt of een nerts die de volière leegrooft. Het samenleven met wilde dieren is niet altijd even idyllisch als het in natuurfilms wordt voorgesteld. Ook vleermuizen, verwilderde katten en andere dieren kunnen plaatselijk voor veel overlast of schade zorgen.

De oplossing

Mollen kunnen door Traas worden bestreden met behulp van klemmen of fosforwaterstoftabletten. Om een konijnenpopulatie beheersbaar te houden, wordt meestal gebruik gemaakt van afgerichte fretten. Tevens kunnen wij u adviseren m.b.t. de wering van konijnen. Vogels worden van gebouwen geweerd door de montage van op de situatie afgestemde weringsystemen. Verder kunnen wij vogels verjagen o.a. met roofvogels, soort specifieke angstkreten of een populatie wegvangen.

Brochure

Download hier onze brochure (PDF).

Social Media

Deel deze pagina op Social Media:

Facebook Twitter LinkedIn
Traas preventieplan