Ongediertebestrijder nodig? Klik hier! Direct contact?
Bel +31(0)88-22 121 22

Houtworm bestrijding

Gewone houtwormkever

Gewone houtwormkever ook wel genoemd (Anobium punctatum Degeer)

De gewone houtworm is de meest voorkomende houtboorder binnen gebouwen.
Onder de gewone houtworm verstaan wij de larve van de houtwormkever.
Deze larven leven ca. 3 jaar in het hout en kunnen door hun vreterij aanzienlijke schade aanrichten.
Ze zijn niet kieskeurig wat houtsoort betreft; praktisch alle houtsoorten kunnen worden aangetast.
De keversoort komt zeer algemeen in ons land voor.

Uiterlijk

Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5-5 mm lang, donkerbruin van kleur en heeft een gewelfd halsschild, waaronder de kop schuilgaat.
Op de dekschilden zijn rijen kleine putjes te zien.
De larven worden tot 6 mm lang, zijn geelachtig van kleur en bezitten drie paar kleine pootjes.
Hun lichaam heeft een lichte kromming en ze zullen zich, wanneer ze uit het hout gepeuterd worden, kommavormig krommen.

Ontwikkeling

Kevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De eitjes worden in mei tot augustus gelegd en komen na 2 à 3 weken uit.

De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en zullen zich gedurende zo’n 3 jaar in het hout ontwikkelen. Dit is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en aard van het hout. Een temperatuur van 22-23 graden is het gunstigst voor de ontwikkeling van de larven.

Wanneer de larve volgroeid is, maakt hij een poppenwieg om daarin te verpoppen. De poppen zijn eveneens geelachtig wit van kleur en 4,5-5 mm lang. Het popstadium duurt 2 tot 4 weken en vindt plaats in de periode maart-mei.

Na de verpopping knaagt de volwassen kever zich een weg naar buiten en laat daarbij een cirkelvormige uitvliegopening achter, met een diameter van slechts 1-2 mm. Ze kunnen goed vliegen.

Leefwijze

De gewone houtwormkever is niet kieskeurig wat houtsoort betreft. Praktisch alle houtsoorten kunnen worden aangetast, zowel binnen als buiten gebouwen; ze tasten ook boomstronken aan. De aantasting vindt meestal alleen plaats in het spinthout.

Kort na de paring legt het wijfje 20-40 eitjes in naden en spleten van het hout of in de oude boorgangen. De larven boren zich in het hout waar ze kronkelige gangen creëren die in alle richtingen lopen. Deze boorgangen zijn gevuld met boormeel dat een korrelige structuur heeft en ellipsvormige bolletjes bevat. De bolletjes zien er, zonder stof, sterk afgetekend uit en zijn zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever.
Het boormeel is geen zaagsel; het bestaat grotendeels uit uitwerpselen van de larven. Bij een actieve aantasting worden onder het houtwerk hoopjes boormeel aangetroffen.

Volwassen houtwormkevers leven zelf niet van hout. Ze leven in de zomerperiode maar een week of 3-4, waarin ze zich voornamelijk bezighouden met de voortplanting.

Schade

Het zijn enkel de larven die door hun vreterij aanzienlijke schade kunnen aanrichten. De schade vindt zowel plaats in naald- als loofhout dat in gebouwen verwerkt is. Niet alleen houten balken worden aangetast, ze zorgen ook voor schade in meubelen, beeldhouwwerken, manden en kisten.
Aangetaste voorwerpen kunnen hun sterkte verliezen.

Grote houtwormkever

Grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Degeer)

De grote houtwormkever wordt ook wel bonte knaagkever of doodskloppertje genoemd. Deze keversoort behoort evenals de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Degeer) tot de klopkevers. De larven ontwikkelen zich bij voorkeur in eikenhout, al kan de ontwikkeling ook plaatsvinden in andere loofhoutsoorten. Een enkele keer worden ze aangetroffen in naaldhout, wanneer het naaldhout in de onmiddellijke omgeving van aangetast loofhout is verwerkt.

Uiterlijk

De volwassen grote houtwormkever is behaard en donkerbruin gekleurd met geelachtige spikkels. Hij wordt ongeveer 6-8 mm lang. De eitjes van de kever zijn wit en ongeveer 0,6 mm in doorsnede. Omdat ze zo klein zijn worden ze slechts zelden opgemerkt. De larve is geelachtig wit, gekromd en kan ± 11 mm lang worden. Hij heeft drie paar kleine pootjes en is bedekt met fijne haartjes. De pop is ca. 8 bij 3 mm groot en witachtig van kleur.

Ontwikkeling

Grote houtwormkevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De ontwikkeling van ei tot kever duurt minstens 3 jaar en kan ook buitenshuis plaatsvinden. Het wijfje legt 40-60 eitjes op ruw hout, in spleetjes en in gaatjes (bijvoorbeeld in uitvliegopeningen). Aangenomen wordt dat een deel van de kevers reeds in het hout paart, waarna de wijfjes de eitjes in het hout afzetten. De groei van de larven is afhankelijk van de aanwezigheid van houtrotverwekkende schimmels, die zich in het hout gevestigd hebben. Vooral hout dat vochtig is en waardoor “rot” ontstaat, wordt door deze insecten aangetast. De aantasting kan tot diep in het hout doorgaan.

De grote houtwormkever leeft zo’n 10 maanden, waarvan ongeveer 2 maanden buiten het hout (onder meer in holle ruimten in het hout). Ze verblijven tot het daarop volgende voorjaar in het hout. In april en mei komen de volwassen kevers tevoorschijn; in verwarmde gebouwen kan deze periode al beginnen in januari en doorlopen tot juni. Ze verlaten het hout via zelf geknaagde uitvliegopeningen. Vaak bevinden zich grote aantallen uitvliegopeningen vlak bij elkaar, zodat het soms lijkt alsof een schot hagel op het hout is afgevuurd. De openingen zijn rond en 2,5-4 mm in doorsnede.

Leefwijze

De grote houtwormkever tast loofhout (vooral eiken, iepen en kastanje) en soms grenen aan; vooral hout van balkeinden en verbindingen wordt aangetast. De kevers vliegen in het voorjaar uit. Dit uitvliegen kan zowel aan de buitenkant van het hout als binnenin in een zogenaamde kraamkamer gebeuren. De kevers gaan dan paren, waarna de wijfjes eitjes gaan leggen. De paring zelf gebeurt vooral in de namiddag bij gunstige temperatuur. Zowel de mannetjes als de wijfjes tikken met hun kop tegen het hout om elkaar te lokken (‘klopkevers’): 6-8 snelle tikjes met korte tussenpozen. Hieraan hebben ze de bijnaam doodskloppertje te danken. Het bijgeloof wilde namelijk dat in gebouwen waar dit insect te horen was, binnenkort iemand zou sterven.

Schade

De grote houtwormkever tast vooral loofhout aan (eiken, iepen en kastanje). Daarnaast wordt soms grenen ook aangetast. De aantasting betreft zowel spint- als kernhout. Soms is de grote houtwormkever ook nuttig, vooral bij het opruimen van afvalhout.

Inspectie

Wanneer u denkt last te hebben van aantasting door houtworm en boktor, is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een specialist uit uw regio, voor het aanvragen van een gratis inspectie. Op afspraak zal vervolgens onze houtaantaster-expert bij u ter plaatse komen om te inventariseren of het daadwerkelijk om houtaantasting gaat. Na afloop van de inspectie zal door onze expert die bij u ter plaatse is geweest een vrijblijvende offerte opmaken die binnen 2 werkdagen aan u verstuurd zal worden.

Bestrijding

Bij Traas zijn alle bestrijders gediplomeerd. Deze hebben de Bestrijders Technicus opleiding bij het KAD gevolgd en doen elk jaar weer bijscholing om zo toch de wetgeving bij te kunnen blijven.

Voordat een biocide (=bestrijdingsmiddel) wordt aangebracht, moet het te behandelen hout stofvrij worden gemaakt; oude verf- of laklagen dienen verwijderd te worden. Het heeft geen zin om geverfd hout te behandelen, omdat het gebruikte middel niet in het hout zal kunnen trekken.

Wij behandelen het houtwerk met een in Nederland voor dat doel toegelaten biocide. Dit zijn over het algemeen middelen op basis van organische oplosmiddelen of water. Het middel wordt op de aangetaste voorwerpen aangebracht d.m.v. bespuiting of wordt er met een kwast opgestreken.
Eventueel kunnen balken onder druk geïnjecteerd worden.

Na behandeling de ruimte grondig ventileren.
Houd gedurende tenminste één jaar een periodieke controle op het resultaat van de bestrijding, door vast te stellen of er vers boormeel of nieuwe uitvliegopeningen worden aangetroffen.

Contact opnemen:

Bel Traas voor een gratis inspectie! | Vul het contactformulier in op de website.

Social Media

Deel deze pagina op Social Media:

Facebook Twitter LinkedIn
Traas preventieplan