Ongediertebestrijder nodig? Klik hier! Direct contact?
Bel +31(0)88-22 121 22

Ongedierte preventieplan volgens de BRC richtlijnen

Ongedierte preventieplan volgens de BRC richtlijnen

Er zijn wereldwijd en in Nederland veel branches waar strenge eisen gelden op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de horeca, supermarkten, de veeteelt en de voedingsmiddelenindustrie. Voor bedrijven in deze branches is voedselveiligheid en hygiëne van levensbelang.

Het opzetten van diverse controle- en kwaliteitssystemen

Om de voedselveiligheid en hygiëne te kunnen toetsen en garanderen, zijn er in de loop der jaren diverse controle- en kwaliteitssystemen ingezet. Zo is er het Hazard Analysis Critical Control Points-systeem (HACCP), een methode waarmee relevante gevaren op het gebied van voedselveiligheid kunnen worden geëlimineerd, voorkomen of gereduceerd. Dit systeem is een wettelijke verplichting geworden en wordt door talloze bedrijven als basismodel gebruikt.

Naast het HACCP-systeem zijn er ook nog andere systemen en protocollen ten behoeve van hygiëne en voedselveiligheid. Eén van deze protocollen is het British Retail Consortium (BRC). Hierin zijn onder andere grote Britse supermarkten verenigd. Deze supermarkten hebben eisen gesteld waaraan leveranciers van levensmiddelen moeten voldoen, en deze eisen gezamenlijk verwerkt in een schema. Dit schema wordt de BRC-Food Standard genoemd.

Richtlijnen BRC (British Retail Consortium)

Aan de hand van de BRC-Food Standard kan een leverancier voldoen aan de eisen van verschillende afnemers. De BRC Food Standard bestaat uit een aantal belangrijke elementen uit ISO-9000, een HACCP-plan en eisen op het gebied van management en informatievoorziening. De BRC vereist dat er een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP wordt toegepast en dat omgeving, product, proces en personeel in dit systeem zijn opgenomen.

De BRC is tweeledig. Er is een inspectieprotocol, bedoeld voor inspecterende instellingen en er is een technische standaard (uitgebreide checklist), bedoeld voor de leveranciers. De checklist kan door de leveranciers op twee niveaus ingevuld worden, door te voldoen aan de basiseisen, of door ook te voldoen aan aanvullende eisen. Een leverancier dient minimaal aan de basiseisen te voldoen, maar moet ook laten zien dat het zich verder ontwikkelt. Met een BRC-certificaat voldoet een leverancier in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen.

BRC in Nederland

In Nederland wordt gebruik gemaakt van de CBL-BRC-code, een door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) ontwikkelde code, die is afgeleid van het BRC. De CBL-BRC-code vereist de toepassing van HACCP. Daarnaast vereist het een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en de beheersing van het product, het proces, het personeel en de normen voor de fabrieksomgeving. De code voorziet in een certificaat dat, net zoals bij de BRC, op twee niveaus wordt uitgereikt.

Ongediertepreventie conform BRC richtlijnen

Traas Ongediertebestrijding is specialist op het gebied van ongediertepreventie. Hierdoor kunnen wij voor ieder bedrijf een passend preventieplan opstellen, conform de BRC richtlijnen. Hierbij verzorgen wij ook de aan de BRC verbonden verslaglegging en een logboek. Onze specialisten zijn bekend met alle gangbare normen met betrekking tot bedrijfshygiëne, zoals de HACCP-, TESCO-, IFS- en AIB-richtlijnen. Inmiddels heeft Traas verschillende klanten met het BRC keurmerk. Deze klanten adviseren en begeleiden wij op het gebied van plaagdierbeheersing.

Opstellen, uitvoeren en ontzorgen

Traas gaat er bij ongediertepreventie altijd vanuit dat de opdrachtgever volledig ontzorgd moet worden. Dit houdt in dat wij het preventieplan niet alleen opstellen, maar er ook voor zorgen dat het plan correct wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft u de zekerheid dat de ongediertepreventie en -bestrijding aan de gestelde eisen voldoen.

Heeft u interesse in ons ongedierte preventieplan volgens de BRC richtlijnen, of wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden die er zijn? Neem dan gerust contact met ons op of bel naar 088-22 121 22. Onze specialisten helpen u graag verder!

Social Media

Deel deze pagina op Social Media:

Facebook Twitter LinkedIn