Ongediertebestrijder nodig? Klik hier! Direct contact?
Bel +31(0)88-22 121 22

Traas, voor een ongedierte preventieplan conform HACCP regelgeving

HACCP richtlijnen tbv ongedierte preventieplannen

Voor veel horecabedrijven is ongediertepreventie een belangrijk punt, aangezien ongedierte een risico vormt voor de bedrijfsvoering. Daarom is er voor ongedierte een belangrijke plek ingeruimd bij de hygiënecodes. Om de hygiëne en voedselveiligheid binnen een bedrijf zo optimaal mogelijk te houden is ongediertepreventie noodzakelijk. Vooral restaurants, hotels en recreatie gelegenheden krijgen hiermee te maken.

Levensmiddelen en voedselveiligheid

Voedselveiligheid is in de horeca cruciaal. HACCP is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met het bereiden, verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren en distribueren van levensmiddelen. HACCP is de afkorting van Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is een systematische aanpak om de gevaren voor de voedselveiligheid te identificeren, evalueren en controleren.

De zeven belangrijkste punten van de HACCP

  1. Het inventariseren van alle mogelijke gevaren voor de (proces)stap
  2. Het vaststellen van de kritische controlepunten
  3. Het vaststellen van grenzen en kritische normen per kritisch controlepunt
  4. Het vastleggen van de manier waarop de kritische controlepunten worden vastgelegd en gemonitord door middel van een controlesysteem
  5. Per kritisch controlepunt bepalen welke acties kunnen leiden tot herstel van de gestelde normering. Met een correctiesysteem kunnen afwijkingen vastgelegd worden
  6. Het checken van de werking van de HACCP aanpak met een controleprocedure
  7. Door middel van een registratie- en documentatiesysteem vastleggen wat er is aangepast, en op welke manier het aangepast is.

Preventie ongedierte conform de HACCP

Traas is specialist op het gebied van ongediertepreventie. Traas kan dan ook voor ieder bedrijf een geschikt preventieplan ontwerpen, ook aan de hand van de HACCP richtlijnen. De specialisten van Traas Ongediertebestrijding zijn bekend met alle gangbare normen op het gebied van bedrijfshygiëne, zoals AIB, TESCO, BRC, IFS en uiteraard ook de bekende HACCP normen.

Pro-actief een preventieplan maken én uitvoeren

Traas Ongediertebestrijding zorgt op pro-actieve wijze voor preventieplan, én voor de uitvoering van dit plan. Een plan werkt immers pas als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Traas Ongediertebestrijding gaat hierin zo ver, dat de opdrachtgever als het ware volledig wordt ontzorgd. Traas zorgt voor het plan, voor de uitvoering én voor de verslaglegging. Zo weet de opdrachtgever dat de ongediertepreventie geheel verloopt zoals het behoort te gaan.

Bel ons gerust voor meer informatie over de mogelijkheden!

Social Media

Deel deze pagina op Social Media:

Facebook Twitter LinkedIn